ความหมายของชื่อ ' วลัยกร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
วลัยกร วะ-ไล-กอน กำไลข้อมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ชวลิต ชะ-วะ-ลิด รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัช วะ-ลัด ปลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกวลัย กะ-หนก-วะ -ไล กำไลทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวลัย กอน-วะ-ไล กำไลมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกวลิน เก-วะ-ลิน ผู้สำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกวลี เก-วะ-ลี มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์วลัย จัน-วะ-ไล วงจันทร์ วงเดือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญวลัย ทัน-วะ-ไล กำไลดีเลิซ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรวลัย พอน-วะ-ไล กำไลอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรวลัย พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล กำไลเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัควลัญชญ์ พัก-วะ-ลัน ลักษณะผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยพร วะ-ไล-พอน กำไลที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวลี ปิ-ยะ-วะ-ลี ถ้อยคำอันแสดงความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนต์วลี มน-วะ-ลี มีคำพูดชักจูงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลีรัตน์ วะ-ลี-รัด ถ้อยคำที่ไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สราวลี สะ-รา-วะ-ลี แถวลูกศร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชาวลี สุ-ชา-วะ-ลี เชื้อสายผู้เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์วลัญช์ พิม-วะ-ลัน มีลักษณะรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐวลัญช์ นัด-วะ-ลัน เครื่องหมายของปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยพรรณ วะ-ไล-พัน สีแห่งกำไล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยวรรณ วะ-ไล-วัน สีแห่งกำไล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวลี วัน-วะ-ลี หนังสือหรือตำรา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสาวลักษณ์ เสา-วะ-ลัก เรือนร่างงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐวลัย นัด-วะ-ไล กำไลของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัควลัญช์ พัก-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะมีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ