ความหมายของชื่อ ' ตมิสา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ตมิสา ตะ-มิ-สา พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
คณุตม์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองอาตม์ ครอง-อาด ปกครองตนเอง,ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนุตม์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยุตม์ ชะ-ยุด มีชัยชนะอันประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณวรุตม์ ยา-นะ-วะ-รุด มีความรู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานุตม์ ถา-นุด มีตำแหน่งสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรัตม์ ที-รัด ผู้ฉลาดที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรุตม์ ปะ-วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญุตม์ พิด-ชะ-ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทยุตม์ พิด-ทะ-ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัตม์ วะ-รัด ผู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุตม์ วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วโรตม์ วะ-โรด ผู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชยุตม์ วิ-ชะ-ยุด ชัยชนะอันสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พศุตม์ พะ-สุด มีอำนาจสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิโรตม์ สิ-โรด ศีรษะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทมาตม์ สุด-ทะ-มาด ข่มใจตนเองได้ดี,ดูแลตนเองได้ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุโรตม์ สุ-โรด ผู้กล้าหาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตมุข กริด-ตะ-มุก นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตตมาส จิต-ตะ-มาด เดือนจิตตมาส เดือน 5 เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยสุตมา ยะ-สุด-ตะ-มา ผู้มียศสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีตมณี ปี-ตะ-มะ-นี มณีสีเหลือง บุษราคัม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตมณี รัต-ตะ-มะ-นี แก้วแดง ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติชนุตม์ ถิ-ติ-ชะ-นุด ผู้อยู่สูงสุดที่มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนุตม์นนท์ ชะ-นุด-นน ผู้สูงสุดที่เป็นที่ชื่นชอบทั่วไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัตม์มนพร วะ-รัด-มะ-นะ-พอน ผู้มีใจประเสริฐและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ