ความหมายของชื่อ ' ตวิษา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ตวิษา ตะ-วิ-สา รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กฤตวิทย์ กริด-ตะ-วิด ผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตวิชญ์ กัน-ตะ-วิด ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตว์ ชะ-นิด ผู้ให้กำเนิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชาตวิทย์ ชา-ตะ-วิด เกิดความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิตวร ชิ-ตะ-วอน มีชัยอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิตวัฒน์ ถิ-ตา-วัด มีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เตวิช เต-วิด มีวิชาสามประการมีความรู้พิเศษสามประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตตวิสุทธิ จิด-ตะ-วิ-สุด ความหมดจดของจิต,หลุดจากกิเลส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศริตวรรธน์ สะ-ริด-วัด บรรลุถึงความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรชนิตว์ พอน-ชะ-นิด เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศัตวรี สัด-ตะ-วะ-รี ราตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลิตวรรณ ชะ-ลิด-วัน มีผิวพรรณรุ่งเรือง มีผิวพรรณผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ