ความหมายของชื่อ ' เบญจพร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
เบญจพร เบน-จะ-พอน พร 5 ประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
นฤเบศ นะ-รึ-เบด ยอดชาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤเบศร์ นะ-รึ-เบด ยอดชาย,เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูเบศวร์ พู-เบด พระราชาผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญจมาศ เบน-จะ-มาด เดือน 5 เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญจรัตน์ เบน-จะ-รัด รัตนะห้าอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญจา เบน-จา ห้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญญา เบน-ยา ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญญาพร เบน-ยา-พอน ฉลาดด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญญาภา เบน-ยา-พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญจภรณ์ เบน-จะ-พอน การชุบเลี้ยงด้วยของ 5 อย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญจวรรณ เบน-จะ-วัน 5 สี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ