ความหมายของชื่อ ' ปนัดดา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปนัดดา ปะ-นัด-ดา หลาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กัปปน์ กับ ความดำริการจัดแจง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัมปนาท กัม-ปะ-นาด เสียงกึกก้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐปนนท์ ถะ-ปะ-นน มีความพอใจที่ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปนัสยา ปะ-นัด-สะ-ยา ชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐปนัท ถะ-ปะ-นัท ผู้ให้การดำรงมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐปนา ถะ-ปะ-นา การสถาปนา การดำรงอยู่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐปนีย์ ถะ-ปะ-นี ผู้มีความตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐาปนีย์ ถา-ปะ-นี ผู้สร้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ