ความหมายของชื่อ ' ปพิชญา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ณัฐปพน นัด-ปะ-พน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมปพน ทำ-ปะ-พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพน ปะ-พน บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนธนัย ปะ-พน-ทะ-ไน แต่งความวิธีประพันธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนธีร์ ปะ-พน-ที นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนวิช ปะ-พน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนสรรค์ ปะ-พน-สัน สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัยน์ปพร ไน-ปะ-พอน ตาสวย ตาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณปพร พัน-ปะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ