ความหมายของชื่อ ' ปสุดา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปสุดา ปะ-สุ-ดา ผู้ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปสัตถ์ ปะ-สัด ผู้ถูกชมเชย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสันน์ ปะ-สัน เลื่อมใสผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสุต ปะ-สุด ผู้ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทรงอัปสร ซง-อับ-สอน รูปร่างดุจนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนตรอัปสร เนด-อับ-สอน มีดวงตางามดุจนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสาทนีย์ ปะ-สา-ทะ-นี น่าเลื่อมใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสุตา ปะ-สุ-ตา ผู้ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์อัปสร พิม-อับ-สอน รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัปสร อับ-สอน นางฟ้าบนสรวงสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ