ความหมายของชื่อ ' ปาริฉัตต์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปาริฉัตต์ ปา-ริ-ฉัด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปาณชัย ปาน-นะ-ไช ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวงชนะทุกคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณบดี ปา-นะ-บอ-ดี เจ้าแห่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณัท ปา-นัด ให้ชีวิตมีจิตเมตตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณิธรรม ปา-นิ-ทำ พิธีแต่งงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาพจน์ ปา-พด คำสอนสำคัญหลักคำสอนของศาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารณ ปา-รน ความพอใจยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารณัท ปา-ระ-นัด ผู้ให้ความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารวี ปา-ระ-วี ผู้มีจุดหมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาล ปาน รักษาคุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลทัต ปาน-ทัด ให้ความคุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลิน ปา-ลิน ผู้รักษาผู้คุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยปาณ ปิ-ยะ-ปาน เป็นที่รักปานชีวิตรักดังลมปราณรักเสมอชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณสาร ปา-นะ-สาน กำลังว่องไวประเปรียว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณัสม์ ปา-นัด เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารเมศ ปา-ระ-เมด บารมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารย์ ปาน ผู้สามารถเป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาจรีย์ ปา-จะ-รี อาจารย์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาเจรา ปา-เจ-รา ครูของครู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานใจ ปาน-ใจ เพียงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานชีวา ปาน-ชี-วา รักปานชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานตา ปาน-ตา ประดุจดังดวงตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานทิพย์ ปาน-ทิบ เปรียบเสมือนของวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานไพลิน ปาน-ไพ-ลิน เหมือนไพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานฤทัย ปาน-รึ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานหทัย ปาน-หะ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารมี ปา-ระ-มี บารมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารัช ปา-รัด ทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาริฉัตร ปา-ริ-ฉัด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาริชาต์ ปา-ริ-ชา ต้นทองหลาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาริชาต ปา-ริ-ชาด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาริมา ปา-ริ-มา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารุดา ปา-รุ-ดา ผู้ได้รับการป้องกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลิดา ปา-ลิ-ดา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลิตา ปา-ลิ-ตา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลินี ปา-ลิ-นี ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานกมล ปาน-กะ-มน เปรียบเสมือนดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลิกา ปา-ลิ-กา ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิปาง สิ-ปาง หญิงผู้มีความสง่างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานชนก ปาน-ชะ-นก เหมือนพ่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานศักดิ์ ปาน-สัก คล้ายอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐาปานีย์ ถา-ปา-นี ผู้มีความมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐปานี นัด-ถะ-ปา-นี นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาฏลี ปา-ตะ-ลี ดอกแคฝอย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณฑรา ปาน-ดะ-รา ผิวขาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณนาถ ปา-นะ-นาด เจ้าแห่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารณีย์ ปา-ระ-นี ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารวัณ ปา-ระ-วัน เพิ่มขึ้น ขยายขึ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารีณา ปา-รี-นา ให้ลุถึงฝั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณิศา ปา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุปาณี สุ-ปา-นี ผู้มีฝีมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณิสรา ปา-นิ-สะ-รา เจ้าแห่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ