ความหมายของชื่อ ' ปิยะดา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปิยะดา ปิ-ยะ-ดา ความเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปิฎก ปิ-ดก ตะกร้าบรรจุธรรม,ชื่อคัมภีร์ศาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยชนน์ ปิ-ยะ-ชน สร้งความรักเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยปาณ ปิ-ยะ-ปาน เป็นที่รักปานชีวิตรักดังลมปราณรักเสมอชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยพนธ์ ปิ-ยะ-พน เป็นที่รักที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยพัทธ์ ปิ-ยะ-พัด เป็นที่รักที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยมน ปิ-ยะ-มน เป็นที่รักแห่งใจมีใจเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยรัตน์ ปิ-ยะ-รัด เป็นที่รักดุจแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวัช ปิ-ยะ-วัด มีคำพูดน่ารักพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร,น่ารักและเข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวัฒน์ ปิ-ยะ-วัด เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะ ปิ-ยะ เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะฉัตร ปิ-ยะ-ฉัด ร่มของผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง,น่ารักและเป็นคนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร,น่ารักและเข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยังกูร ปิ-ยัง-กูน ลูกชายผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยากร ปิ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รักมีผู้รักใคร่ชอบพอมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยทัศน์ ปิ-ยะ-ทัด น่ารักมีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิโยรส ปิ-โย-รด ลูกชายอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิญชร ปิน-ชอน สีเหลืองแก่ ทอง กรงนก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิญชาน์ ปิน-ชา ทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิติมน ปิ-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปิติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิติมา ปิ-ติ-มา ผู้มีความอิ่มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิติยา ปิ-ติ-ยา ความอิ่มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิติยาพร ปิ-ติ-ยา-พอน ความสุขที่น่ายินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นทิพย์ ปิ่น-ทิบ เครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นปินัทธ์ ปิ่น-ปิ-นัด ประดับปิ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นมนัส ปิ่น-มะ-นัด จอมใจ ยอดดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นสุดา ปิ่น-สุ-ดา ยอดหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยจิต ปิ-ยะ-จิด ผู้มีจิตเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยดา ปิ-ยะ-ดา ความเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยธิดา ปิ-ยะ-ทิ-ดา ลูกสาวที่น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยนาถ ปิ-ยะ-นาด ผู้มีความรักเป็นที่พึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยนุช ปิ-ยะ-นุด น้องผู้เป็นที่รัก น้องรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยภา ปิ-ยะ-พา ผู้มีประกายความเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยรมย์ ปิ-ยะ-รม เป็นที่รักที่รื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิย์วรา ปิ-วะ-รา เป็นที่รักและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวลี ปิ-ยะ-วะ-ลี ถ้อยคำอันแสดงความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะรัตน์ ปิ-ยะ-รัด แก้วอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยาพร ปิ-ยา-พอน น่ารักและเป็นคนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยาพัชร ปิ-ยา-พัด เป็นที่รักดังเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยาอร ปิ-ยา-ออน หญิงสาวผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นปรากรม ปิ่น-ปรา-กรม ยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นอนงค์ ปิ่น-อะ-นง ยอดหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เมธปิยา เมด-ปิ-ยา มีปัญญาเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลิปิการ์ ลิ-ปิ-กา สร้างอักษร นักเขียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิติพงศ์ ปิ-ติ-พง ตระกูลที่มีความอิ่มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นพงศ์ ปิ่น-พง ยอดแห่งตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะพงศ์ ปิ-ยะ-พง ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐปิตา ถะ-ปิ-ตา ผู้มีจุดยืนแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิณฑิรา ปิน-ดิ-รา ผลทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิณิดา ปิ-นิ-ดา ทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิติณัฐ ปิ-ติ-นัด ปลาบปลื้มในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นมณี ปิ่น-มะ-นี ยอดมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะพรรณ ปิ-ยะ-พัน ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะวรรณ ปิ-ยะ-วัน มีผิวพรรณงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยาภรณ์ ปิ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยลักษณ์ ปิ-ยะ-ลัก ลักษณแห่งความเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ