ความหมายของชื่อ ' พนิตา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
พนิตา พะ-นิ-ตา หญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จิรพนธ์ จิ-ระ-พน เป็นที่รักที่ผูกพันนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชุติพนธ์ ชุ-ติ-พน เกี่ยวพันกับความรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐปพน นัด-ปะ-พน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐพนธ์ นัด-ถะ-พน ผูกพันกับนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนพนธ์ ทะ-นะ-พน รวบรวมทรัพย์สิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมปพน ทำ-ปะ-พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพนนท์ นบ-พะ-นน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพนันท์ นพ-พะ-นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรพนธ์ นอ-ระ-พน ผูกใจคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพิฐพนธ์ นิ-พิด-พน มีความผูกพันมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บัญญพนต์ บัน-ยะ-พน ผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฏิพน ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพน ปะ-พน บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนธนัย ปะ-พน-ทะ-ไน แต่งความวิธีประพันธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนธีร์ ปะ-พน-ที นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนวิช ปะ-พน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยพนธ์ ปิ-ยะ-พน เป็นที่รักที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนธกร พน-ทะ-กอน สร้างความผูกพันเป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนธิตร พน-ทิด ความรักความสนิทสนม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภพนิพิฐ พบ-พิ-นิด ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคพนธ์ พัก-คะ-พน ร่วมผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เมธพนธ์ เม-ทะ-พน ผูกพันด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุพนธ์ อะ-นุ-พน เกี่ยวพันติดตามมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครพนธ์ อัก-คระ-พน ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนสรรค์ ปะ-พน-สัน สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนสณฑ์ พะ-นะ-สน แนวป่า,ทิวไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศพนธ์ ยด-สะ-พน เกี่ยวข้องด้วยยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักรภพน์ สัก-กระ-พบ สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาลิภพน์ สา-ลิ-พบ นาข้าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์ยุพน กาน-ยุ-พน ความสาวที่น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทิพนาถ ทิบ-พะ-นาด เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพนิต นพ-พะ-นิด เนย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนัชกร พะ-นัด-ชะ-กอน มีมืองามดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิดา พะ-นิ-ดา หญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตนันท์ พะ-นิด-นัน ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตพร พะ-นิด-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตพิชา พะ-นิด-พิ-ชา มีความรู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตสุภา พะ-นิด-สุ-พา หญิงงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตาพร พะ-นิ-ตา-พอน หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพนิต พอน-พะ-นิด ผู้ประเสริฐและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตอนงค์ พะ-นิด-อะ-นง กามเทพผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลพนา พน-พะ-นา กำลังของป่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพนิต วอ-ระ-พะ-นิด หญิงผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริยุพน สิ-หริ-ยุ-พน มีความสาวอันเป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพนิต สุ-พะ-นิด น่ารักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพนิต ออน-พะ-นิด หญิงสาวผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณพนัช พัน-พะ-นัด ผิวพรรณดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตพิมพ์ พะ-นิด-พิม ผู้เป็นแบบอย่างอันดีงาม, แบบอย่างน่าหลงใหล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ