ความหมายของชื่อ ' บังอรสิริ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
บังอรสิริ บัง-ออน-สิ-หริ หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กรบัลลพ กอน-บัน-ลบ นิ้วมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บัญญพนต์ บัน-ยะ-พน ผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บัญญวัต บัน-ยะ-วัด ผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บัณฑร บัน-ทอน ขาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บัณทัต บัน-นะ-ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บันดล บัน-ดน ทำให้บังเกิดขึ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บัลยงก์ บัน-ยง ที่นอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บัลลพ บัน-ลบ แผ่ไพศาลกิ่งไม้หน่อไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลบัตร กะ-มน-ละ-บัด กลีบบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บัณฑิตา บัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ