ความหมายของชื่อ ' ปกิตตา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปกิตตา ปะ-กิด-ตา ผู้ได้รับคำชมเชย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ฐาปกรณ์ ถา-ปะ-กอน ตำรา,ที่คงทน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทีปกร ที-ปะ-กอน ผู้สร้างประทีปผู้ให้แสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธิปก ทิ-ปก ผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นหัวหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกรณ์ ปะ-กอน คัมภีร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกรณ์เกียรติ ปะ-กอน-เกียด พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกรณ์ธรรม ปะ-กอน-ทำ หนังสือแห่งธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกิต ปะ-กิด ประกาศ,แสดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทีปกา ที-ปะ-กา ผู้ส่องสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกเกศ ปก-เกด คุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิปปกร สิบ-ปะ-กอน สร้างศิลปะ ศิลปิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สานธิปก สาน-ทิ-ปก ผู้สืบทอดความเป็นผู้นำ หัวหน้าผู้สืบทอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขัมน์ปกรณ์ ขำ-ปะ-กอน ผู้มีคัมภีร์แห่งความอดทน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ