ความหมายของชื่อ ' พฤตยา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
พฤตยา พรึด-ตะ-ยา ได้รับการเลี้ยงดู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
พฤทธิ์ พะ-ริด ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤทธิพร พะ-ริด-ทิ-พอน ได้รับพรให้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤนท์เดช พริน-เดด มีอำนาจทางทหาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤกษ์ พรึก ต้นไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤษธวัช พรึด-ทะ-วัด พระศิวะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพฤติกร พอน-พรึด-ติ-กอน สร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลตาพฤกษ์ ละ-ตา-พรึก ต้นไม้เลื้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤนท์นิชนันท์ พริน-นิด-นัน ผู้มีความสุขมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ