ความหมายของชื่อ ' ภวิษย์พร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ภวิษย์พร พะ-วิด-พอน พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ภวัต พะ-วัด ผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวินท์ พะ-วิน เจ้าแห่งภพเป็นใหญ่ในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวิล พะ-วิน ความเป็นอยู่ดำรงอยู่ตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภวิษณุ์ ประ-พะ-วิด มีเดชมีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรภวิษย์ พอน-พะ-วิด อนาคนอันประเสริฐผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวิศ พะ-วิด ผู้เป็นใหญ่ในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย,พูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภวิชญ์ สุ-พะ-วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวรัญชน์ พะ-วะ-รัน ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวิกา พะ-วิ-กา มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวิตรา พะ-วิด-ตรา พื้นโลก พิภพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภวา วิ-พะ-วา ทรัพย์สิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภวานี วิ-พะ-วา-นี ผู้รู้แจ้งชัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภวทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย พูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภวรรณ สุบ-พะ-วัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัณณ์ภวิกา อัน-พะ-วิ-กา แม่น้ำที่มึความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ