ความหมายของชื่อ ' ศนีปรีย์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ศนีปรีย์ สะ-นี-ปรี มรกต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ทัศน์พล ทัด-สะ-พน ผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศนันท์ ยด-สะ-นน ยินดีในยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันต์ทศน์ สัน-ทด มีทัศนะอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุทัศน์ จา-รุ-ทัด มีการเห็นหรือทัศนะงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยทัศน์ ปิ-ยะ-ทัด น่ารักมีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิรมย์เวศน์ พิ-รม-เวด ที่อยู่อัน่าชื่นใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิวิศน์ วิ-วิด งามอย่างวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุทัศน์ อะ-นุ-ทัด ความเห็นเห็นเนืองๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัศนี อัด-สะ-นี สายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รศนา รด-สะ-นา ลิ้น เข็มขัดสตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิวิศนา วิ-วิด-สะ-นา มีความงามมาก งามอย่างวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศันศนีย์ สัน-สะ-นี ควรสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทัศนี สุ-ทัด-สะ-นี สวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทัศน์ สุ-ทัด ผู้มีทรรศนะดี, ผู้แยกแยะดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ