ความหมายของชื่อ ' ศมนีย์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ศมนีย์ สะ-มะ-นี ให้ความเยือกเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กันต์ศม กัน-สม มีความสงบอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัศม์เดช อัด-สะ-เดด มีความกล้าแข็งดังหินผามีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศมน สะ-มน ราตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศมา นิด-สะ-มา สงบสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิศมัย พิ-สะ-หมัย น่าชิดชวนชม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัศมิมาน รัด-สะ-มิ-มาน มีรัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสมรัศมี โสม-รัด-สะ-หมี แสงจากพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ษมาศม สะ-มา-สะ-มะ ผู้มีความสุขจากความสงบและรู้อภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ