ความหมายของชื่อ ' ศีดา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ศีดา สี-ดา เฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ศีลวัต สี-ละ-วัด มีความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมศีล สม-สีน ผู้มีศีลสม่ำเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลาวศี กะ-มะ-ลา-วะ-สี หญิงงามผู้สำรวมตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เมษราศี เมด-รา-สี เกิดราศีเมษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศีตภา สี-ตะ-พา รัศมีเย็น พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศีตรา สี-ตรา พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศีกร สี-กอน ฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศีรณา สี-ระ-นา เล็ก ละเอียด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ