ความหมายของชื่อ ' สมิตา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
สมิตา สะ-มิ-ตา ยิ้มแย้ม แป้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จันทรัสม์ จัน-ทะ-รัด เสมอจันทร์,เดือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐสม นัด-ถะ-สม เสมอด้วยนักปราชญ์สมกับนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองสม ปอง-สม สมปอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัชญ์ สะ-มัด มีเกียรติยศมีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัตถ์ สะ-มัด ผู้สามารถองอาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณัสม์ ปา-นัด เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศสมบูรณ์ ยด-สม-บูน ว่าเต็มเปี่ยมด้วยยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมถวิล สม-ถะ-หวิน ได้ผลดังที่คิดไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมปราชญ์ สม-ปราด สมกับที่เป็นปราชญ์หรือนักปราชญ์ผู้สงบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมศีล สม-สีน ผู้มีศีลสม่ำเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมาวรรธน์ สะ-มา-วัด ปีแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมิทธ์ สะ-มิด ความสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสมย์ อะ-พิ-สม บรรลุประสบผลสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์สม จัน-สม เสมอด้วยจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญสมร ทัน-สะ-หมอน หญิงสาวผู้โชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสสม มะ-นัด-สม เสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุญชรัสมิ์ ปุน-ชะ-รัด รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมิดา สะ-มิ-ดา ยิ้มแย้ม แป้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมิตานัน สะ-มิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสมรัศมี โสม-รัด-สะ-หมี แสงจากพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อสมา อะ-สะ-มา ไม่มีใครเหมือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัชญา สะ-มัด-ชะ-ยา มีเกียรติ มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมจินตนา สม-จิน-ตะ-นา ได้ผลดังที่คิดไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์สมร สัน-สะ-หมอน สาวงามผู้ละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณสมร ปะ-วีน-สะ-หมอน หญิงสาวผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อสมาภรณ์ อะ-สะ-มา-พอน เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัคร สะ-หมัก เต็มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมชาย สม-ชาย ทำอะไรสมกับความเป็นชายชาตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมหมาย สม-หมาย ตรงตามที่ตั้งใจ ตรงตามที่หวังไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมาพรรณ สะ-มา-พัน ชนชั้นที่มีมารยาท เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสมภัค โสม-มะ-พัก เจริญรุ่งเรืองดังดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมโพชน์ สม-โพด คำทักทาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมคิด สม-คิด ได้ดังใจนึก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ