ความหมายของชื่อ ' สวภาว์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
สวภาว์ สะ-วา-พา ภาวะของตนเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
พรสวรรค์ พอน-สะ-หวัน ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยสวัสดิ์ ไช-สะ-หวัด มีชัยชนะและความสวัสดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พูนสวัสดิ์ พูน-สะ-หวัด ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีความงามความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาสวร พาด-สะ-วอน ผู้มีรัศมีประเสริฐพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาสวิชญ์ พาด-สะ-วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสวิน มะ-นัด-สะ-วิน มีความตั้งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสวี มะ-นัด-สะ-วี ผู้มีความตั้งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสวีร์ มะ-นัด-สะ-วี มีความตั้งใจ,มีความคิดสูง,นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาสวัต สา-สะ-วัด นิรันดรตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวิตต์ สะ-วิด มีทรัพย์สมบัติมีเงินทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรัสวัน กรัด-สะ-วัน เสียงตบมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวรส สะ-วะ-รด มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุปผาสวรรค์ บุบ-ผา-สะ-หวัน ดอกไม้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัสวี พัด-สะ-วี มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสวัตติ์ วะ-สะ-วัด ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวรินทร์ วะ-วะ-ริน จอมสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์สวัสดิ์ พง-สะ-หวัด เชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มงคลสวัสดิ์ มง-คน-สะ-หวัด มีความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรีสวรรค์ สี-สะ-หวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวรรค์ชิด สะ-หวัน-ชิด ได้สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสวรรณ นะ-พัด-วัน สีฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสวรรณ จะ-หรัด-วัน ชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวณี สะ-วะ-นี พูดดี, พูดไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวาวุธ สะ-วา-วุด อาวุธที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ