ความหมายของชื่อ ' อันติกา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
อันติกา อัน-ติ-กา พี่สาวคนโต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
อัคคเดช อัก-คะ-เดด ความสง่างาม,ความยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัคคัญญ์ อัก-คัน สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครชัย อัก-คระ-ไช มีชัยอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครนิจ อัก-คระ-นิด ประเสริฐเป็นนิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครพนธ์ อัก-คระ-พน ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครวินท์ อัก-คระ-วิน ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังควร อัง-คะ-วอน ผู้มีรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัณณ์ อัน แม่น้ำตัวหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัตถ์ อัด เนื้อความ,ประโยชน์,ความต้องการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัตรคุปต์ อัด-ตระ-คุบ คุ้มครองตนปกครองตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัทธ์ อัด กาลเวลาทางภาค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัทธนีย์ อัด-ทะ-นี เป็นไปตลอดกาลนานอยู่ได้นาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อันฑาการ อัน-ทา-กาน รูปไข่,กลมรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อันน์ อัน ข้าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอื้ออังกูร เอื้อ-อัง-กูน อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัศนี อัด-สะ-นี สายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัศม์เดช อัด-สะ-เดด มีความกล้าแข็งดังหินผามีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัษฎา อัด-สะ-ดา แปดอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัษฎาวุธ อัด-สะ-ดา-วุด อาวุธ๘อย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทรงอัปสร ซง-อับ-สอน รูปร่างดุจนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนตรอัปสร เนด-อับ-สอน มีดวงตางามดุจนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์อัปสร พิม-อับ-สอน รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษราภัค อัก-สะ-รา-พัก มีโชคทางอักษร เรียนเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษิกา อัก-สิ-กา มีรัศมีแห่งดวงตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษิพร อัก-สิ-พอน มีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครภา อัก-คระ-พา มีรัศมีอันเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครยา อัก-คระ-ยา ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัคริมา อัก-คริ-มา เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังคนา อัง-คะ-นา ผู้หญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังควรา อัง-คะ-วะ-รา มีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังควิภา อัง-คะ-วิ-พา รัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังศุนิตย์ อัง-สุ-นิด รัศมีตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังศุมาลี อัง-สุ-มา-ลี มีระเบียบคือรัศมี พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังสนา อัง-สะ-นา ดอกประดู่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังสุมาลิน อัง-สุ-มา-ลิน ดอกไม้เป็นรัศมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อันธิยา อัน-ทิ-ยา สมบูรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อันนา อัน-นา ข้าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมพกา อำ-พะ-กา แม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมพวัน อำ-พะ-วัน สวนมะม่วง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมพาพันธ์ อำ-พา-พัน หญิงที่พงศ์พันธุ์ที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมพิกา อำ-พิ-กา น้ำนมที่ให้ชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัยยา ไอ-ยา ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัลิปรียา อัน-ลิ-ปรี-ยา เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัศรี อัด-สะ-รี คมกระบี่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษรจัญจ์ อัก-สอ-ระ-จัน คล่องเชิงเขีบน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครชา อัก-คระ-ชา เกิดมาเป็นผู้ใหญ่ พี่สาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัจจนา อัด-จะ-นา นับถือ บูชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัจฉรา อัด-ฉะ-รา นางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัจฉริยา อัด-ฉะ-ริ-ยา ผู้มีความอัศจรรย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชเกศ อัน-ชะ-เกด ผมดำสลวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชนา อัน-ชะ-นา สตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชนี อัน-ชะ-นี สตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชลี อัน-ชะ-ลี ไหว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชลีกร อัน-ชะ-ลี-กอน ทำการไหว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชสา อัน-ชะ-สา จริงแท้ รวดเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชีรา อัน-ชี-รา มะเดื่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัจจิมา อัด-จิ-มา ผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัจฉราพร อัด-ฉะ-รา-พอน นางฟ้าที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชลีพร อัน-ชะ-ลี-พอน การไหว้ที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัพชินี อับ-พะ-ชิ-นี กอบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังศุชวาล อัง-สุ-ชะ-วาน รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครณี อัก-คระ-นี เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครนาฎ อัก-คระ-นาด สาวงามเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครมณี อัก-คระ-มะ-นี มณีล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังคณา อัง-คะ-นา ผู้หญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฐภิญญา อัด-ถะ-พิน-ยา มีความรู้ยิ่งแปดประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชิษฐา อัน-ชิด-ถา รุ่งโรจน์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัณศยา อัน-สะ-ยา อยู่ด้วยลมหายใจ อยู่ด้วยความหวัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษรจัณ อัก-สอน-จัน คล่องเชิงเขียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัปสร อับ-สอน นางฟ้าบนสรวงสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัตถ์ธนัฏฐ์ อัด-ทะ-นัด ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่ต้องการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมรา อำ-มะ-รา เทวดา, ผู้ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครภาพรหม อัก-คะ-ระ-พา-พรม ผู้ประเสริฐที่มีรัศมีเรืองรองเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัณณ์ภวิกา อัน-พะ-วิ-กา แม่น้ำที่มึความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงคอัณณ์ อิง-คะ-อัน แม่น้ำมหัศจรรย์, แม่น้ำแห่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฏฐณิศา อัด-ถะ-นิ-สา ดวงจันทร์แปดดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฏฐมณี อัด-ถะ-มะ-นี แก้วแปดชนิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฐพงษ์ อัด-ถะ-พง ตระกูลมั่งคั่งเงินทอง ,แปดเชื้อสาย (อัฐ แปลว่า เงิน,แปด) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครวัฒณ์ อัก-คะ-ระ-วัด ความเจริญอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพียงอัมพร เพียง-อำ-พอน เสมอฟ้า, สูงส่งเทียมฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัณณ์ศิญา อัน-สิ-ยา แม่น้ำอันเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ