ความหมายของชื่อ ' อุสรา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
อุสรา อุ-สะ-รา พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
อุชุกร อุ-ชุ-กอน คนซื่อตรงที่รุ่งเรืองทำให้ตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุตรเดช อุด-ตะ-ระ-เดด มีเดชยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุทธิ อุด-ธิ ทะเล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุทัค อุ-ทัก ผู้เบิกบานใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุภัยภัทร อุ-ไพ-ยะ-พัด ดีงามเสมอด้านกายและใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุนนดา อุน-นะ-ดา สูงเด่น ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุปมาพร อุบ-ปะ-มา-พอน เป็นตัวอย่างที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุรดี อุ-ระ-ดี แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุรวี อุ-ระ-วี แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุรัสยา อุ-รัด-สะ-ยา ลูกสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรมน อุ-ไร-มน ใจกุศล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรมนัส อุ-ไร-มะ-นัด ใจงามดั่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรอร อุ-ไร-ออน หญิงมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุษมา อุ-สะ-มา อบอุ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุตรานุช อุด-ตะ-รา-นุด หญิงสาวผู้ยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุรชา อุ-ระ-ชา ลูกสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรพัชร อุ-ไร-พัด เพชรประดับทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุรณา อุ-ระ-นา เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรวรรณ อุ-ไร-วัน ผิวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุษณิษา อุ-สะ-นิ-สา มงกุฎ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุกฤษฎ์ อุก-กริด ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศันส์อุษา สัน-อุ-สา ยามเช้า(การเริ่มต้น)ที่น่าสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรอุษา ขะ-จอน-อุ-สา รุ่งเช้าที่เลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ