ความหมายของชื่อ ' กตัญญู ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กตัญญู กะ-ตัน-ยู ผู้รู้คุณคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กตตน์ กิด การแสดงการรายงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตน์ เกด สัญลักษณ์บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตุ เกด ธง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภเกตน์ นบ-พะ-เกด ตะวัน,ธงบนฟ้า,พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมุกต์ พิ-มุก ผู้หลุดพ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตน์นิภา เกด-นิ-พา เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตนิกา เกด-นิ-กา ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีพักตร์ ขะ-จี-พัก ผู้มีน่าตาน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุพักต์ จะ-ตุ-พัก พระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักตกันท์ รัก-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพักตร์ วอ-ระ-พัก ดวงหน้าสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตน์สิรี เกด-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พักตร์พริ้ง พัก-พริ้ง หน้างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มุกตาภา มุก-ตา-ภา แสงแห่งไข่มุก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยุกตนันท์ ยุก-ตะ-นัน ประกอบด้วยความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักตาภา รัก-ตา-พา รัศมีสีแดง สีแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักติบูล รัก-ติ-บูน มีเสน่ห์มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญพักตร์ เพ็น-พัก หน้าอิ่มเอิบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตุมณี เกด-มะ-นี ยอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ