ความหมายของชื่อ ' ณภัทร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ณภัทร นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
คณภรณ์ คะ-นะ-พอน บำรุงคณะดูแลหมู่คณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณภัทร คุน-นะ-พัด เจริญด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดรัณภพ ดะ-รัน-พบ ข้ามความทุกข์ในโลกได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ติณณภพ ติน-นะ-พบ ผู้ข้ามภพได้ชื่อของผู้บรรลุธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณณภพ ปุน-นะ-พบ มีภพสมบูรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณภัค พัน-นะ-พัก มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณภัทร พัน-นะ-พัด มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณณภา ปุน-นะ-พา รัศมีอันเต็มเปี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษาณภัค กริ-สะ-นะ-พัก ชาวนาผู้มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ