ความหมายของชื่อ ' ดรณ์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ดรณ์ ดอน การข้ามพ้นทุกข์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ชนุดร ชะ-นุ-ดอน คนที่ดีกว่าดีกว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานันดร ถา-นัน-ดอน ตำแหน่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดรัณ ดะ-รัน การข้ามเรือหรือแพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดรัณภพ ดะ-รัน-พบ ข้ามความทุกข์ในโลกได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพดร นบ-พะ-ดอน ใหม่กว่าหนุ่มกว่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรดร วอ-ระดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิดรณ์ วิ-ดอน ข้ามพ้นความทุกข์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธดร สุด-ทะ-ดอน ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดรัลพร ดะ-รัน-พอน ทับทิมอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ