ความหมายของชื่อ ' ตีรณ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ตีรณ ตี-รน ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ธีรตี ที-ระ-ตี ความยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มาลาตี มา-ลา-ตี ดอกมะลิชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมตี รม-มะ-ตี กามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรตี วิ-ระ-ตี การงดเว้น จากความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนงค์รตี อะ-นง-ระ-ตี ความรักของกามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อารตี อา-ระ-ตี งดเว้นจากความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตีรณา ตี-ระ-นา ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ