ความหมายของชื่อ ' ตุลธร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ตุลธร ตุน-ละ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
เกตุ เกด ธง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุภัทร จะ-ตุ-พัด เจริญด้วยธรรม4อย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุภูมิ จะ-ตุ-พูม สี่ภูมิคือ1กามาวจรภูมิ2.รูปาวจรภูมิ3.อรูปาวจรภูมิ4.โลกุตรภูมิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุรพร จะ-ตุ-ระ-พอน พร4ประการ(อายุวรรณะสุขะพละ) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุรภัทร จะ-ตุ-ระ-พัด ความเจริญที่ชนปรารถนา4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละหรืออายุวิทยายศพละ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จัตุรงค์ จัด-ตุ-รง องค์7,ประกอบด้วย4ส่วน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จาตุรนต์ จา-ตุ-รน เจ้าแห่งโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุทิพย์ จะ-ตุ-ทิบ เทพทั้งสี่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุพร จะ-ตุ-พอน พรสี่ คือจตุรพิธพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุพักต์ จะ-ตุ-พัก พระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทิมันตุ์ จัน-ทิ-มัน พระจันทร์ เดือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตุลยดา ตุน-ยะ-ดา ความเสมอภาค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รังสิมันตุ์ รัง-สิ-มัน มีรัศมี พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตุมณี เกด-มะ-นี ยอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุพล จะ-ตุ-พน กองทัพทั้งสี่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ