ความหมายของชื่อ ' กสิน ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กสิน กะ-สิน ทั้งหมด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
เกสร เก-สอน ส่วนในของดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกสรา เกด-สะ-รา เกสรดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกสรี เก-สะ-รี สิงโต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกสุม โก-สุม ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กสานติ์ กะ-สาน ความสงบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผนึกสิน ผะ-หนึก-สิน มีทรัพย์สินสะสมไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กสิณา กะ-สิ-นา อุบายให้เกิดสมาธิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กสิณ กะ-สิน ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ