ความหมายของชื่อ ' เนกษ์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
เนกษ์ เนก แท่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กัณฑ์อเนก กัน-อะ-เนก ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จำเนียม จำ-เนียม รู้จักประมาณตัว,ประพฤติตนพอสถานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชมพูเนกข์ ชม-พู-เนก แท่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนติธร เน-ติ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผนนักกฎหมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อเนชา อะ-เน-ชา ผู้ไม่หวั่นไหว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาเนช อา-เนด ไม่หวั่นไหวมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชเนศ ชะ-เนด ที่พึ่งของคนคือพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธเนศ ทะ-เนด ร่ำรวยมีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธเนศพล ทะ-เนด-พน กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลเนตร กะ-มน-เนด ตางามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีเนตร ขะ-จี-เนด ผู้มีดวงตางาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญเนตร ขวัน-เนด มิ่งขวัญดวงตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุเนตร จา-รุ-เนด มีตางาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชเนตร์ ชะ-เนด แม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนตรอัปสร เนด-อับ-สอน มีดวงตางามดุจนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมยเนตร รม-ยะ-เนด ต้องตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิฆเนศ วิ-คะ-เนด พระพิฆเณศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนติภัทร เน-ติ-พัด ผู้ประพฤติในประเพณีอันดีงาม, ผู้ทำงานด้านกฏหมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศตเนติ สะ-ตะ-เนด ผู้มากด้วยประเพณีอันดีงาม, ผู้มากด้วยกฏหมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ