ความหมายของชื่อ ' ถิรพุทธิ์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ถิรพุทธิ์ ถิ-ระ-พุด มีความรู้มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ถิร ถิ-ระ มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถิรคุณ ถิ-ระ-คุณ มัคุณธรรมมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถิรเจตน์ ถิ-ระ-เจต มีเจตนามั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถิรนัย ถิ-ระ-ไน มีนโยบายมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถิรมน ถิ-ระ-มน มีใจมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถิรวิทย์ ถิ-ระ-วิด มีความรู้มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถิรดา ถิ-ระ-ดา ความมั่นคงสถาพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สถิตคุณ สะ-ถิด-คุณ มีความดีมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สถิตปภาน สะ-ถิด-ปะ-พาน ผู้พูดเก่งที่มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ