ความหมายของชื่อ ' ทนุธรรม ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ทนุธรรม ทะ-นุ-ทำ รักษาความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กุลนันทน์ กุ-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทน์ วัด การพูดใบหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทนพร วัด-ทะ-นะ-พอน ใบหน้าสวยพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภินันทน์ อะ-พิ-นัน ผูกพันยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักรนันทน์ สัก-กระ-นัน โอรสของพระอินทร์คือพระอรชุน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทน์สิริ วัด-สิ-หริ มีใบหน้างามพูดเป็นเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาตนันทน์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย,พูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันทนา สัน-ทะ-นา การเปรียบเทียบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลวัทน์ กะ-มน-วัด หน้างามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนา จัน-ทะ-นา ต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนิภา จัน-ทะ-นิ-พา แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนี จัน-ทะ-นี มีกลิ่นจัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนียา จัน-ทะ-นี-ยา มีกลิ่นจัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทนัช นัน-ทะ-นัด เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทนัท นัน-ทะ-นัด แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัทนพร มัด-ทะ-นะ-พอน มีพรคือความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทนวร วัด-ทะ-นะ-วอน ใบหน้าสวย พูดเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสาทนีย์ ปะ-สา-ทะ-นี น่าเลื่อมใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทนี พัด-ทะ-นี ผู้ให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มทนาลัย มะ-ทะ-นา-ไล บ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัทนา มัด-ทะ-นา คำสดุดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัทนี มัด-ทะ-นี กามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มันทนา มัน-ทะ-นา สดุดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทนวิภา วัด-ทะ-นะ-วิ-พา ใบหน้าสวย พูดเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วันทนา วัน-ทะ-นา การไหว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วันทนีย์ วัน-ทะ-นี น่านับถือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันทนี สัน-ทะ-นี การเปรียบเทียบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภวทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย พูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลวัทน์ อะ-มน-วัด มีใบหน้างดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัทนีญา มัด-ทะ-นี-ยา ผู้รู้เรื่องกามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิขนันทน์ นิด-ชะ-นัน มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชนันทน์ นิช-ชะ-นัน เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงควัทน์ อิง-คะ-วัด ผู้มีความรู้ในการพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุทธินันทน์ สุด-ทิ-นัน ผู้มีความยินดีอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พัทนี พิม-พัด-นี ผู้เป็นแบบอย่างของการให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ