ความหมายของชื่อ ' ทีปกร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ทีปกร ที-ปะ-กอน ผู้สร้างประทีปผู้ให้แสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กลทีบ์ กน-ละ-ที เปรียบเสมือนแสงสว่างเปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองประทีป ครอง-ประ-ทีบ แสงไฟที่ไม่มีวันดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทีปต์ ทีบ รุ่งเรืองโชติช่วงชัชชวาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นทีบดี นะ-ที-บอ-ดี เจ้าแห่งแม่น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นทีมารค นะ-ที-มาก สายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภทีป์ นบ-พะ-ที เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทีปกา ที-ปะ-กา ผู้ส่องสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แสงเทียน แสง-เทียน ความสว่างแต่พอประมาณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปทีป ปะ-ทีบ แสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ