ความหมายของชื่อ ' ฑิมพิกา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ฑิมพิกา ทิม-พิ-กา ไพลน้ำ ฟองน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กุณฑิกา กุน-ทิ-กา คนโทน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทัณฑิกา ทัน-ทิ-กา ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บัณฑิตา บัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑิตา ปัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิณฑิรา ปิน-ดิ-รา ผลทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑิกา ปัน-ดิ-กา ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัณฑิรา พัน-ทิ-รา มีลาภ มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัณฑิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณฑิตา มน-ทิ-ตา ประดับตกแต่งแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัณฑิตา มัน-ทิ-ตา ประดับตกแต่งแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุณฑิกา รุน-ดิ-กา กรณีประตู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ