ความหมายของชื่อ ' ณีรนุช ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ณีรนุช นี-ระ-นุด หญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ภรณี พะ-ระ-นี หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาวิณี สา-วิ-นี แม่น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฐมณี กัน-ถะ-มะ-นี ของที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยาณี กัน-ละ-ยา-นี หญิงผู้มีความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์มณี กาน-มะ-นี แก้วมณีที่น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เก็จมณี เก็ด-มะ-นี เม็ดแก้วเลอค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตุมณี เกด-มะ-นี ยอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จงกลณี จง-กน-นี ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทมณี จัน-ทะ-มะ-นี แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จาริณี จา-ริ-นี ผู้ประพฤติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุณี จา-รุ-นี สาวรุ่นที่มีความน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุฑามณี จุ-ทา-มะ-นี ปิ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณี ยา-นี ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทินมณี ทิน-มะ-นี แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาริณี ทา-ร-นี ทรงไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บูรณี บู-ระ-นี เต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารณีย์ ปา-ระ-นี ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นมณี ปิ่น-มะ-นี ยอดมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีตมณี ปี-ตะ-มะ-นี มณีสีเหลือง บุษราคัม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรญาณี พอน-ยา-นี มีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณี พัน-นี ผู้มีผิวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณี พัน-นี คำอธิบาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พาณิณี พา-นิ-นี นางละคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พาณี พา-นี เจ้าแห่งวาจา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรณีนิภา พะ-ระ-นี-นิ-พา แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีกานต์ มะ-นี-กาน มีค่าและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีมาลา มะ-นี-มา-ลา มณีประดับคอ สร้อยคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีรัตน์ มะ-นี-รัด แก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีวรรณ มะ-นี-วัน แก้วมณีที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รดามณี ระ-ดา-มะ-นี แก้วประพาฬ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมณี รม-มะ-นี สตรีน่าพึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมณีย์ รม-มะ-นี ต้องอารมณ์ งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตมณี รัต-ตะ-มะ-นี แก้วแดง ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลดามณี ละ-ดา-มะ-นี แก้วประพาส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วารุณี วา-รุ-นี เทวีแห่งเหล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภาณี วิ-พา-นี พูดจาไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลมณี วิ-มน-มะ-นี แก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลมณี อะ-มน-มะ-นี แก้วมณีบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณี ออ-ระ-นี อะ-ระ-นี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครณี อัก-คระ-นี เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครมณี อัก-คระ-มะ-นี มณีล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีมัญชุ์ มะ-นี-มัน หีบแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศามณี นิ-สา-มะ-นี พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกศิณี เก-สิ-นี นางผู้มีผมงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีมณฑ์ มะ-นี-มน เครื่องประดับคือแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุปาณี สุ-ปา-นี ผู้มีฝีมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรณี สอ-ระ-นี แสวงหาที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรณีย์ สอ-ระ-นี ผู้ควรระลึกถึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพรรณี สุ-พัน-นี ผู้มีผิวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภาวิณี สุ-พา-วิ-นี ผู้มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวรรณี สุ-วัน-นี ผิวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวณี สะ-วะ-นี พูดดี, พูดไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรวณี สะ-ระ-วะ-นี คำพูดที่เฉียบแหลม, คำพูดที่แหลมคม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เณร์อรณี เน-ออ-ระ-นี ผู้สร้างความรุ่งเรืองอันสงบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฏฐมณี อัด-ถะ-มะ-นี แก้วแปดชนิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อลิณีย์ อะ-ลิ-นี ผึ้งหญิง, สตรีผู้ว่องไว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธิติพาณี ทิ-ติ-พา-นี ผู้มีวาจาที่อดทน, พูดใช้คำพูดอย่างระมัดระวัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ