ความหมายของชื่อ ' ปณตพร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปณตพร ปะ-นด-พอน การน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ตั้งปณิธาน ตั้ง-ปะ-นิ-ทาน ตั้งใจทำสิ่งที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณชัย ปะ-นะ-ไช ชัยชนะในการค้าขาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณต ปะ-นด น้อมไหว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิธาน ปะ-นิ-ทาน การตั้งความปรารถนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิธิ ปะ-นิ-ทิ ความตั้งใจแน่วแน่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปงศ์ปณต พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์ปณต พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณยา ปะ-นะ-ยา สิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณัฏฎา ปะ-นัด-ดา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณาลี ปะ-นา-ลี สายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิฏฐา ปะ-นิด-ถา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิดา ปะ-นิ-ดา ได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิตา ปะ-นิ-ตา ได้รับการสรรเสริญ ประณีต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษาปณ์ กะ-สาบ เงินตรา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ