ความหมายของชื่อ ' มณีวรรณ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
มณีวรรณ มะ-นี-วัน แก้วมณีที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ธรรมณัฐ ทำ-มะ-นัด คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประมณฑ์ ประ-มน ผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฐมณี กัน-ถะ-มะ-นี ของที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์มณี กาน-มะ-นี แก้วมณีที่น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เก็จมณี เก็ด-มะ-นี เม็ดแก้วเลอค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตุมณี เกด-มะ-นี ยอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรยมณฑน์ จัน-ยะ-มน ผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทมณี จัน-ทะ-มะ-นี แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุฑามณี จุ-ทา-มะ-นี ปิ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชุติมณฑน์ ชุ-ติ-มน มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทินมณี ทิน-มะ-นี แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณรมณ พัน-ระ-มน มีผิวพรรณน่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมณ ระ-มน ยินดี รื่นเริง ความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นมณี ปิ่น-มะ-นี ยอดมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีตมณี ปี-ตะ-มะ-นี มณีสีเหลือง บุษราคัม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิรมณ พิ-ระ-มน ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณฑมาฑ มน-ทะ-มาด ศาลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณฑาทิพย์ มน-ทา-ทิบ สุราวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณฑาวรรณ มน-ทา-วัน สุราดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณฑิตา มน-ทิ-ตา ประดับตกแต่งแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณิการ์ มะ-นิ-กา ช่างแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณิภา มะ-นิ-พา แววมณี ประกายแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีกานต์ มะ-นี-กาน มีค่าและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีมาลา มะ-นี-มา-ลา มณีประดับคอ สร้อยคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีรัตน์ มะ-นี-รัด แก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รดามณี ระ-ดา-มะ-นี แก้วประพาฬ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมณี รม-มะ-นี สตรีน่าพึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมณีย์ รม-มะ-นี ต้องอารมณ์ งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตมณี รัต-ตะ-มะ-นี แก้วแดง ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลดามณี ละ-ดา-มะ-นี แก้วประพาส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลมณี วิ-มน-มะ-นี แก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรมณ วิ-ระ-มน การงดเว้นจากความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลมณี อะ-มน-มะ-นี แก้วมณีบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครมณี อัก-คระ-มะ-นี มณีล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีมัญชุ์ มะ-นี-มัน หีบแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณฑกาญจน์ มน-ทะ-กาน ทองคำที่น่าลุ่มหลง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศามณี นิ-สา-มะ-นี พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีมณฑ์ มะ-นี-มน เครื่องประดับคือแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมณฑา สุ-มน-ทา ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณิสร มะ-นิ-สอน สร้อยคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรมณ สุ-ระ -มน ยินดียิ่ง ความรื่นรมย์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฏฐมณี อัด-ถะ-มะ-นี แก้วแปดชนิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ