ความหมายของชื่อ ' ธุววิช ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ธุววิช ทุ-วะ-วิด มีความรู้ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จรูญพันธุ์ จะ-รูน-พัน มีความผูกพันที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธุวชิต ทุ-วะ-ชิด ผู้ชนะเป็นนิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธุวนิช ทุ-วะ-นิด มีความรู้ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธุวานันท์ ทุ-วา-นัน มีความยินดียั้งยืนมีความสุขยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธุ์ธัช พัน-ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภสินธุ์ นบ-พะ-สิน ทางช้างเผือก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรพันธุ์ กอ-ระ-พัน ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรพินธุ์ กอ-ระ-พิน ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธุวดารา ทุ-วะ-ดา-รา สดใสเสมอดวงดารา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธุวพร ทุ-วะ-พอน ผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธุ์ผรา พัน-ผะ-รา เป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิธุนิภา พิ-ทุ-นิ-พา เหมือนพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มธุมนัส มุ-ทุ-มะ-นัด มีใจดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มธุรดา มะ-ทุ-ระ-ดา ความงดงาม ความหวาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มธุรส มะ-ทุ-รด น้ำผึ้งหวาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มธุรา มะ-ทุ-ดา มีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มธุริน มะ-ทุ-ริน หวานมีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มธุวัน มะ-ทุ-วัน นกดุเหว่า โกกิลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มธุสร มะ-ทุ-สอน เสียงหวาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มธุชา มะ-ทุ-ชา ลูกกวาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์พันธุ์ พง-พัน พวกพ้องวงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มธุบิณฑ์ มะ-ทุ-บิน รังผึ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ