ความหมายของชื่อ ' นวันธร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
นวันธร นะ-วัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
คำนวณ คำ-นวน คิดหาผลโดยวิธิเลข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คำนวร คำ-นวน ควร,ถูกต้อง,เหมาะ,พอดีๆ,ชอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนวีร์ ชะ-นะ-วี ชนผู้กล้าหาญวีรชนของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวรรธน์ ทะ-นะ-วัด ความเจริญด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวัชร์ ทะ-นะ-วัด มีเพชรเป็นสมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวัฒน์ ทะ-นะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวัต ทะ-นะ-วัด มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวันต์ ทะ-นะ-วัน มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวิชญ์ ทะ-นะ-วิด มีความรู้เรื่องทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวิทย์ ทะ-นะ-วิด รู้เรื่องทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวินท์ ทะ-นะ-วิน ได้ทรัพย์สินมีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวุฒิ ทะ-นะ-วุด เจริญด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัช นะ-วัด เกิดใหม่ผู้เยาว์วัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัต นะ-วัด ความใหม่ภาวะใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัตกรณ์ นะ-วัด-ตะ-กอน กระทำสิ่งใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวิน นะ-วิน ใหม่หนุ่มสดชื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนวิช ปะ-พน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภินวิช ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภินวิทย์ ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวันวิทย์ ประ-วัน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนวัช อะ-นะ-วัด ผู้ไม่มีที่ติไม่มีข้อเสียหาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนวัทย์ อะ-นะ-วัด ไม่มีโทษไม่มีตำหนิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวพรรษ นะ-วะ-พัด ปีใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวพร นะ-วะ-พอน พรใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวรัตน์ นะ-วะ-รัด แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม โกเมน นิลมุกดา เพทายและไพฑูรย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวินดา นะ-วิน-ดา ความใหม่ ความสดชื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวิยา นะ-วิ-ยา สาวเสมอ สดชื่อนเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวียา นะ-วี-ยา เสมอเสมอ สดชื่นเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทนวร วัด-ทะ-นะ-วอน ใบหน้าสวย พูดเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทนวิภา วัด-ทะ-นะ-วิ-พา ใบหน้าสวย พูดเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนวรรณ ชะ-นะ-วัน ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวรรณ ทะ-นะ-วัน มีผิวงามเป็นสมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธมนวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นววรรณ นะ-วะ-วัน ผิวพรรณใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อำนวย อำ-นวย ให้ เป็นผู้ให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทัพพ์ธนวันต์ ทับ-ทะ-นะ-วัน ผู้มีเงินทองทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัชวรมน์ นะ-วัด-วะ-รม ผู้เยาว์วัยที่มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ