ความหมายของชื่อ ' บรรณกร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
บรรณกร บัน-นะ-กอน ผู้ทำหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ฉัตรบรรณ ฉัด-ตะ-บัน ต้นตีนเป็ด,ชนิดไม้ใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรมัตถ์ บอ-ระ-มัด ประโยชน์อย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณรต บัน-นะ-รด ผู้ยินดีในหนังสือหมายถึงคงแก่เรียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณวัชร บัน-นะ-วัด เพรชคือหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณวิชญ์ บัน-นะ-วัด ฉลาดในเรื่องหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณวิทิต บัน-นะ-วิ-ทิด ผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรพต บัน-พด ภูเขา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรยงก์ บัน-ยง ที่นอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บริณต บอ-ริ-นด ทุนทรัพย์สิ่งที่มุ่งหมายผู้นอบน้อม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บริณัย บอ-ริ-ไน การแต่งงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บริธาน บอ-ริ-ทาน เครื่องแต่งตัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรบรรณ วอ-ระ-บัน ประเสริฐด้านหนังสือผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณสรณ์ บัน-นะ-สอน มีที่พึ่งคือหนังสือมีความรู้เป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ